Zlecenia odwiertu studni głębinowych realizujemy na bieżąco.

Budowę domu należy rozpocząć od znalezienia połączenia z miejską siecią wodociągową lub też stworzenie własnego źródła czystej wody. Takim źródłem może być studnia głębinowa z której czerpana jest woda pitna i użytkowa.

Beskid Wiert

Co to jest studnia głębinowa

Studnia to zazwyczaj pionowe ujęcie wód podziemnych, które zostało wykopane lub wywiercone. Studia głębinowa sięga do poziomu wodonośnego, a woda z niej pobierana jest za pomocą zestawów hydroforowych, które składają się ze zbiornika ciśnieniowego, sterownika czy zestawów hydroforowych. Ważne jest jednak by wydajność pompy nie przekraczała wydajności studni, a wysokość podnoszenia musi zapewniać odpowiednie utrzymanie ciśnienia wody. Woda pobierana ze studni powinna być uzdatniana, ze względu na możliiwe występnowanie substancji szkodliwych, bakterii czy zanieczyszczeń. Odpowiednio do źródła wody i zanieczyszczenia, woda jest filtrowana częściowo. Nasza firma beskid wiert fachowo wykonuje odwierty studni głębinowych w Żywcu, jeśli szukają Państwo firmy z nieodległymi terminami, to zapraszamy do kontaktu przez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Beskid Wiert Studnie Głebinowe Szybki Termin

Proces wiercenia

Beskid Wiert Studnie Głebinowe Szybki Termin
Beskid Wiert

Funkcje studni głębinowej

Zarówno korzystanie z sieci wodociągowej jak i wybudowanie studni wiąże się z kosztami. Dom postawiony z dala od miejskich zabudowań może nie mieć dostępu do wodociągów, wtedy rozwiązaniem najtańszym jest budowa studni, bowiem doprowadzenie sieci będzie zapewne bardzo kosztowne.  Zbudowanie własnej studni głębinowej oraz umieszczenie w niej pompy zapewnia dostęp do wody użytkowej w naszym domostwie, jej działanie zależy jednak od wielu czynników, m.in. od wysokości oraz szerokości odwiertu, odległości od budynku oraz ilości zasobów wody z źródle

Przepisy

Przepisy budowlane a wiercenie studni głębinowej

Budowa studni podlega przepisom prawa wodnego, górniczego, geologicznego oraz budowlanego. To ostatnie określa miejsce odwiertu oraz odległość od działki. Prawo górnicze i geologiczne określa natomiast kwestię formalności związanych z rozpoczęciem prac. To czy budowa studni wymaga pozwolenia zależy od jej wydajności oraz głębokości. Dziura do 30 metrów i wydajności która nie przekracza 5m3 na dobę, nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego, jedynie zgłoszenia. Przeciwnie studnie przekraczające te liczby. Bardzo ważny jest jednak fakt, iż budowa studni musi współgrać z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasza działka nie jest nim objęta, to należy przedstawić decyzję o warunkach zabudowy. Niektóre organy administracyjne, mogą wymagać również dodatkowych dokumentów, które wynikają z zapisów miejscowego prawa.

Beskid Wiert Studnie Głebinowe Szybki Termin
Beskid Wiert Studnie Głebinowe Szybki Termin
Koszty

Studnia głębinowa koszt

Koszt budowy studni uzależniony jest od warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Najniższy koszt poniesiemy wtedy gdy warstwa wodonośna umiejscowiona jest płytko, ale ma dobrą jakość i wydajność. Cena będzie wyższa jeśli warstwa znajduje się głęboko a jej jakość i wydajność jest niska. W takiej sytuacji należy wykonać głębszy odwiert, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów. Jakość wody należy również poprawić jeśli nie jest wystarczająca, do tego służą specjalne lecz stosunkowo drogie filtry. Koszty budowy studni głębinowych zależą od wielu czynników, w celu ustalenia kwoty należy skontaktować się z wykonawcą. Nasza firma beskid wiert fachowo wykonuje odwierty studni głębinowych w Żywcu, zapewniając doskonałą jakość wykonanej usługi, a cena za metr wykopu wynosi 200 zł. W celu dokładnej konsultacji terminu oraz ceny, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Call Now Button